• Sterftecijfers

    Sterftecijfers 2012

    In welchem ​​Krankenhaus sterbe ich am wahrscheinlichsten?

    Nachfolgend sind die nationalen Sterbeziffern pro Diagnosegruppe gefiltert dargestellt. Dies sind die offiziell veröffentlichten Sterblichkeitsraten pro Krankenhaus in den Niederlanden.

    Selecteer één van de onderstaande diagnosegroepen om een overzicht te bekijken.

    Wat is een SMR-score? (consumentenbond-leeswijzer)

  Diagnosegroep Overzicht/Ziekenhuis
HSRM
  Endocrieneziekten, voedings- en stofwisselingsstoornissen en aandoeningen van immuunsysteem
Diabetes mellitus met complicatie
Aandoeningen van vocht- en elektrolytenhuishouding
  Infectieziekten en parasitaire aandoeningen
Sepsis (behalve tijdens bevalling)
  Letselenvergiftiging
Heupfractuur
Complicatie v chir procedure of med zorg
Complicatie v hulpmiddelen, impl of transpl
Intracraniaal letsel
  Nieuwvormingen
Maagkanker
Longkanker en bronchuskanker
Non-Hodgkin lymfoom
Slokdarmkanker
Alvleesklierkanker
Blaaskanker
Nng tumoren of tumoren van onzekere aard
Kanker van rectum en anus
Prostaatkanker
Metastasen
Colonkanker
Borstkanker
Leukemie
  Symptomen; klachten; niet nader omschrevenen overige aandoeningenen factoren die de gezondheid beïnvloeden
Shock
  Ziekten van ademhalingsstelsel
Pneumonie
Ov aandoeningen vd onderste luchtwegen
Pleuritis, pneumothorax, klaplong
Aspiratiepneumonie door voedsel, braken
COPD en bronchiëctasie
  Ziekten van bloed en bloedvormendeorganen
Deficiënties en andere anemie
  Ziekten van hart en vaatstelsel
Hartklepaandoeningen
Hartritmestoornissen
Aneurysmata v aorta en overige arteri
Pulmonale hypertensie
Perifere en viscerale atherosclerose
Acute cerebrovasculaire aandoening
Coronaire atherosclerose en overige hartaandoeningen
Hartfalen, zonder hypertensie
Overige circulatoire aandoeningen
Acuut myocardinfarct
Hartstilstand en ventrikelfibrilleren
Trombose of embolie v aorta en arteri
  Ziekten van spijsverteringsstelsel Intestinaleinfectie
Darmobstructie zonder hernia
Overige leveraandoeningen
Leveraandoeningen, alcohol-gerelateerd
Galwegaandoeningen
Overige gastrointestinale aandoeningen
Diverticulose en diverticulitis
Gastrointestinale bloeding
  Ziekten van urogenitaalstelsel
Chronische nierziekten
Urineweginfecties
Acuut en niet gespecificeerd nierfalen
  Ziekten van zenuwstelsel en zintuigen
Coma, stupor en hersenbeschadiging